Elephant Calls Database Contexts

  • Elephant Calls Database Contexts
      callscontext
    • Group Defense
        callscontext
      • Alert
          callscontext
        • Comment-Rumble
          • Comment-Rumble (B2802022)
          • Comment-Rumble (C2000742)
          • Comment-Rumble (C2810704)
          • Comment-Rumble (C3002923)
          • Comment-Rumble (F1012938)
          • Comment-Rumble (F1012908)
      • Defensive and Mobbing
          callscontext
        • Roaring-Rumbles
          • Roaring-Rumble (F1200230)
          • Roaring-Rumbles (F1200310)
          • Roaring-Rumbles (A0800639)
          • Roaring-Rumbles (C0100849)
          • Roaring-Rumble (C2000628)
          • Roaring-Rumbles (F1200154)
          • Roaring-Rumbles (F1200159)
          • Roaring-Rumbles (F1200221)
          • Roaring-Rumbles (F1200244)
          • Roaring-Rumbles (F1200247)
          • Roaring-Rumbles (F1200235)
          • Roaring-Rumbles (Z2303558)
          • Roaring-Rumbles (B1500400)
        • Trumpet-Blast
          • Trumpet-Blast (B3820203)
          • Trumpet-Blast (B3903430)
          • Trumpet-Blast (B3903433a)
          • Trumpet-Blast (C2000625)
          • Trumpet-Blast (F1200210)
          • Trumpet-Blast (Z0403622)
          • Trumpet-Blast (Z1701504)
          • Trumpet-Blast (Z1701525)
          • Trumpet-Blast (Z2303050)
        • Noisy-Roar
          • Noisy-Roar (B3820134)
          • Noisy-Roar (Z2300512)
          • Noisy-Roar (Z2303520)
          • Noisy-Roar (Z2303508)
        • Softer-Overlapping-Rumbles
      • Startled and Alarmed
    • Sexual
        callscontext
      • Male-Male Competition
          callscontext
        • Musth-Rumble
          • Musth-Rumble (U1304553)
          • Musth-Rumble (U1304640)
          • Musth-Rumble (U1304720)
          • Musth-Rumble (U1402530)
          • Musth-Rumble (U1402801)
          • Musth-Rumble (U1403517)
          • Musth-Rumble (U1605722)
      • Female Choice
          callscontext
        • Female-Chorus
          • Female-Chorus (B0503226)
          • Female-Chorus (B0902600)
          • Female-Chorus (B1103130)
          • Female-Chorus (B2011610)
          • Female-Chorus (B2012530)
          • Female-Chorus (B2713053)
          • Female-Chorus (B2812400)
          • Female-Chorus (B3420641)
          • Female-Chorus (F0201809)
          • Female-Chorus (U1702630)
        • Estrous-Roar
          • Estrous-Roar (Z1905506)
        • Estrous-Rumble
          • Estrous-Rumble (A1102909)
          • Estrous-Rumble (U0401419)
          • Estrous-Rumble (B3304800)
          • Estrous-Rumble (Z1905454)
          • Estrous-Rumble (Z1701122)
          • Estrous-Rumble (Z194819)
        • Mating-Pandemonium
          • Mating-Pandemonium (A110202909)
          • Mating-Pandemonium (V0801220)
    • Mother Offspring
        callscontext
      • Soliciting suckling
          callscontext
        • Begging Rumble
          • Begging-Rumble (B1400110)
          • Begging-Rumble (B1612014)
          • Begging-Rumble (C2003022)
          • Begging-Rumble (C2900413)
        • Cry and Cry-Rumble
          • Cry-Rumble (A3500150)
          • Cry-Rumble (B1004716)
          • Cry-Rumble (B1103233)
          • Rumble-Cry-Rumble (F0712402)
        • Roar and Roar-Rumble
          • Roar (C0210245)
          • Roar (C1500858)
          • Roar (C1501109)
          • Roar (C1501112)
          • Roar (A3500220)
          • Roar-Rumble (B4504717)
          • Rumble-Roar-Rumble (C1500922)
          • Roar-Rumble (F1001158)
        • Grumbling-Rumble
          • Grumbling-Rumble (A3300057)
          • Grumbling-Rumble (A3500210)
          • Grumbling-Rumble (A3500214)
          • Grumbling-Rumble (B1905847)
          • Grumbling-Rumble (F0712215)
          • Grumbling-Rumble (F0712402)
      • Soliciting care or support
          callscontext
        • Husky-Cry
          • Low-Intensity-Husky-Cry (B1610531)
          • Low-Intensity-Husky-Cry (B2404107)
          • Low-Intensity-Husky-Cry (B2411650)
          • High-Intensity-Husky-Cry (B2403937)
          • High-Intensity-Husky-Cry (B2411653)
          • High-Intensity-Husky-Cry (C1500854)
          • High-Intensity-Husky-Cry (C1500925)
          • High-Intensity-Husky-Cry (C1500922)
          • High-Intensity-Husky-Cry (C3311653)
        • Cry and Cry-Rumble
          • Cry-Rumble (A3202035)
          • Cry-Rumble (A3202109)
          • Cry-Rumble (C2602942)
        • Roar and Roar-Rumble
          • Roar (C3311724)
          • Roar-Rumble (C3403100)
          • Rumble-Roar-Rumble (F1101137)
          • Roar-Rumble (F1200152)
        • Grumbling-Rumble
        • Separated-Rumble
          • Separated-Rumble (B2311943)
          • Separated-Rumble (B2311948)
          • Separated-Rumble (B2403522)
          • Separated-Rumble (B2403848)
          • Separated-Rumble (B2403918)
          • Separated-Rumble (B3501115)
          • Separated-Rumble (C1913131)
        • Alarmed-Trumpet
          • Alarmed-Trumpet (B1603846)
          • Alarmed-Trumpet (Z0902950)
        • Separated-Roar-Rumble
          • Separated-Rumble-Roar-Rumble (B1902649)
          • Separated-Rumble-Roar-Rumble (B1902801)
          • Separated-Rumble-Roar-Rumble (B1903152)
          • Separated-Rumble-Roar (B3510750)
          • Separated-Rumble-Roar-Rumble (Z0902932)
          • Separated-Rumble-Roar-Rumble (Z0902943)
      • Receiving comfort
          callscontext
        • As-Touched-Rumble
          • As-Touched-Rumble (B5003707)
          • As-Touched-Rumble (F0903627)
          • As-Touched-Rumble (F1005335)
          • As-Touched-Rumble (F0903628a)
          • As-Touched-Rumble (F1005350)
          • As-Touched-Rumble (F1105220)
        • Baroo-Rumble
          • Baroo-Rumble (B3501717)
          • Baroo-Rumble (C0504657)
          • Baroo-Rumble (C3312859)
          • Baroo-Rumble (C3403110)
          • Baroo-Rumble (C3403115)
          • Baroo-Rumble (C3405417)
          • Baroo-Rumble (F0305734)
      • Reassuring and calling calves
          callscontext
        • Cooing-Rumble
          • Cooing-Rumble (B1600222)
          • Cooing-Rumble (B1600310)
          • Cooing-Rumble (B1600318)
          • Cooing-Rumble (B1700853)
          • Cooing-Rumble (C3311529)
        • Calling-Calf
    • Conflict
        callscontext
      • Aggression
      • Protest
          callscontext
        • Grumbling-Rumble
          • Grumbling-Rumble (A1701030)
          • Grumbling-Rumble (A1902856)
          • Grumbling-Rumble (A3002926)
          • Grumbling-Rumble (A3202105)
          • Grumbling-Rumble (A3202112)
          • Grumbling-Rumble (A3203413
          • Grumbling-Rumble (A3504018)
          • Grumbling-Rumble (B1612059)
          • Grumbling-Rumble (B3713141)
          • Grumbling-Rumble (B1501904)
          • Grumbling-Rumble (B1501916)
        • V-8-Rumble
          • V-8-Rumble (U1700443)
          • V-8-Rumble (B1613124)
          • V-8-Rumble (C2612421)
          • V-8-Rumble (C2612427)
        • Roar
          • Roar (050329_10_0128a)
          • Roar (A0703731)
          • Roar (A0801255)
          • Roar (A1701339)
          • Roar (C1401746)
          • Roar (C2501135)
          • Roar (E0211828)
        • Trumpet-of-Protest
          • Trumpet-of-Protest (C3111606)
      • Reconciliation
    • Social integration
        callscontext
      • Bonding
          callscontext
        • Little-Greeting-Rumble
          • Little-Greeting-Rumble (B1905310)
          • Little-Greeting-Rumble (B2202938)
          • Little-Greeting-Rumble (C0604043)
          • Little-Greeting-Rumble (C0901910)
          • Little-Greeting-Rumble (C1401456)
          • Little-Greeting-Rumble (C192333)
        • Greeting-Rumbles
          • Greeting-Rumbles (B0103126)
          • Greeting-Rumbles (C0914414)
          • Greeting-Rumble (C1704841)
          • Greeting-Rumble (C1900510)
          • Greeting-Rumbles (C2403916)
          • Greeting-Rumbles (C2811234)
          • Greeting-Rumbles (C2812420)
        • Greeting-Ceremony
          • Greeting-Ceremony (B3711713)
          • Greeting-Ceremony (C2403910-4010)
          • Greeting-Ceremony (C2502054)
        • Bonding-Ceremony
          • Bonding-Ceremony (B1502100)
        • Social-Trumpet
          • Social-Trumpet (B1501442)
          • Social-Trumpet (B1501517)
          • Social-Trumpet (B1502010)
          • Social-Trumpet (B1503259)
          • Social-Trumpet (F1112806)
        • Social-Roar
          • Social-Roar (A1102846)
          • Social-Roar (B2011552)
          • Social-Roar (B3420606)
          • Social-Roar (C2700024)
          • Social-Roar (Z1902505)
      • Logistical
          callscontext
        • Contact-Calling
          • Contact-Calls (B0103045)
          • Contact-Calls (B2104058)
          • Contact-Calls (B2313850
          • Contact-Calls (B2504224)
          • Contact-Calls (B2611643)
          • Contact-Calls (B3403050)
          • Contact-Calls (B4203122)
          • Contact-Calls (C0405804)
          • Contact-Calls (C2701253)
        • "Let's Go"-Rumble
          • Let's-Go-Rumble (C0704032)
          • Let's-Go-Rumble (C2303017)
          • Let's-Go-Rumble (C2312431)
          • Let's-Go-Rumble (C2611505)
          • Let's-Go-Rumble (C2612025)
          • Let's-Go-Rumble (F1000821)
        • Cadenced-Rumble
          • Cadence-Rumble (C0915622)
          • Cadence-Rumble (C1001002)
          • Cadence-Rumble (C2404246 series)
          • Cadence-Rumble (F0304820)
          • Cadence-Rumble (F0304845)
    • Play
        callscontext
      • Lone and Social Play
          callscontext
        • Harmonic-Play-Trumpet
          • Harmonic-Play-Trumpet (A0502629)
          • Harmonic-Play-Trumpet (A0502703)
          • Harmonic-Play-Trumpet (B1100922)
          • Harmonic-Play-Trumpet (B1100939)
        • Mock-Charge-Play-Trumpet
          • Mock-Charge-Play-Trumpet (B0800741)
          • Mock-Charge-Play-Trumpet (B1101310)
          • Mock-Charge-Play-Trumpet (B1101357)
          • Mock-Charge-Play-Trumpet (B1101336)
          • Mock-Charge-Play-Trumpet (B1701047)
        • Pulsated-Play-Trumpet
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101631)
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101651)
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101702)
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101710)
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101515)
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101528)
          • Pulsated-Play-Trumpet (B1101937)
        • Nasal-Play-Trumpet
          • Nasal-Play-Trumpet (B1100201)
          • Nasal-Play-Trumpet (A0503040)
          • Nasal-Play-Trumpet (A0502259)
          • Nasal-Play-Trumpet (C0600732)
          • Nasal-Play-Trumpet (C0601047)